Navigation Menu

Visual Regio

Visual Regio hjälper företag att öka sin försäljning och lönsamhet. Genom att visualisera företags verksamhetsinformation hjälper de företag att med precision effektivisera prospektering, styrning och uppföljning.

Visual Regio ville profilera sig på webben och behövde snabbt få upp en webbsida som de själva enkelt kunde uppdatera med egen information. Approdites skapade deras webbsida i publiceringsverktyget WordPress. Designen är Visual Regios egen.

Visual Regio

Typ:Skräddarsydd webbsida
Beställare:Visual Regio
Språk:Svenska