Navigation Menu

Upp ur Stockholm

Webbsidan uppursthlm.se skapades som ett komplement till mobilapplikationen Upp ur Stockholm. Hit kan appens användare vända sig för att läsa mer om funktionerna och uppkomsten till appen. Här finns även möjlighet att skicka frågor och kommentarer och att läsa om kommande uppdateringar.

Webbsidan är skapad i WordPress och är på så sätt enkel att ändra och uppdatera.

Upp ur Stockholm

Typ:Webbsida
Språk:Svenska
Teknik:Wordpress