Navigation Menu

Upp ur Stockholm

Upp ur Stockholm är Approdites egna interna projekt som utvecklats efter egna idéer och önskemål. Det grafiska materialet tillhörande Upp ur Stockholm finns både i appen och på webbsidan. För att varumärket kring appen skulle kännas sammanhängande togs en grafisk profil fram innehållande färger, typsnitt och logotyp. Specifika knappar och grafiska element har skapats, och detsamma gäller för webbsidan. För att komplettera dessa har även tryckmaterial tagits fram för att kunna marknadsföra Upp ur Stockholm på ett bredare plan. Tryckmaterialet har innefattat flyers och affischer. Läs gärna mer om Upp ur Stockholm inom apputveckling och webbutveckling.

Upp ur Stockholm

Typ:Logotyp, grafisk profil
Teknik:Photoshop Illustrator