Navigation Menu

P-Sthlm

Att hitta en parkeringsplats är ett uttalat problem bland de som kör bil i Stockholms innerstad. P-Sthlm är appen som hjälper bilister med de dagliga parkeringsproblemen. Appen visar information om servicetider för alla gator i Stockholms innerstad, samt en del gator en bit utanför city. P-Sthlm fungerar även som en lathund för de bilister som har problem med att tyda parkeringsskyltar. Det går snabbt att ta reda på vilka olika skyltar som finns gällande parkering och få en beskrivning på vad dessa betyder.

P-Sthlm baseras på Stockholms stads öppna data.

Kompatibel för iPhone. iOS 5 eller senare krävs.

P-Sthlm

Typ:Mobilapplikation
Beställare:Elisabet Bellman
Språk:Svenska
Teknik:Nativeapp
Pris:Gratis