Navigation Menu

Metro Stockholm

Metro Stockholm är turistversionen av Upp ur Stockholm. Därav är språket på engelska och anpassningar har gjorts för att passa de turister som besöker Stockholms tunnelbana. Appen visar information om vilka uppgångar som finns för de olika tunnelbanestationerna och ger en snabb överblick över vilken del av tåget man ska sitta i. Metro Stockholm visar också vilka linjer som finns i tunnelbanan och vilka stationer som finns närmast den plats där användaren befinner sig.

Även om du är en van tunnelbaneåkare eller på snabb visit i Stockholm kommer du förr eller senare befinna dig i en situation där Metro Stockholm är till hjälp.

Metro Stockholm

Typ:Mobilapplikation
Språk:Engelska
Teknik:Nativeapp