Navigation Menu

Kaleido K

Kaleido K Kulturhälsa arbetar med kulturhälsovård i vardags- och arbetsmiljöer. I samarbete med uppdragsgivaren utvecklar och skapar företaget kulturupplevelser som förebyggande hälsoinsats och som en del av vardagen. De erbjuder tjänster och produkter till både privat och offentlig verksamhet. Kaleido Ks arbete med kultur som hälsoinsats bygger på en metod som utgår från de fyra årstiderna och människans fem sinnen.

Kaleido K efterfrågade en webbsida som de själva enkelt kunde administrera och uppdatera. Vi implementerade denna webbsida utifrån ett tema som Approdites har skapat för WordPress. I denna typ av tema hade kunden möjlighet att ändra färger i temat så att det skulle passa företagets grafiska profil.

Kaleido K

Typ:Webbsidepaket
Beställare:Kaleido K
Språk:Svenska