Navigation Menu

Ekosave

Ekosave är Approdites eget projekt vars affärsidé är att utveckla koncept som syftar till att skapa ett bredare miljötänk. Vi vill, med Ekosave, bidra till en förändrad syn på miljö och skapa en medvetenhet kring detta. För att lyckas med detta tog vi fram ett koncept som på sikt ska bli en mobilapplikation. Runt omkring finns även grafiska material för att visuellt rama in innebörden av Ekosave. Det togs fram en logotyp som ska symbolisera bra miljötänk och större medvetenhet kring återvinning. Även en grafisk profil med de grafiska materialen tillämpades för att ge projektet ett sammanhängande uttryck.

Ekosaves webbsida utvecklades för att kunna marknadsföra projektet, samt att kunna delge intresserade med mer information. Sidan kopplar även till Ekosaves Facebook-konto där ytterligare information finns att ta del av.

 

Ekosave

Typ:Webbsida
Beställare:Ekosave
Språk:Svenska